قابل توجه اعضای هیات علمی، استادان همکار و کارکنان محترم دانشگاه آزاد اسلامی قزوین؛

لزوم تشکیل پرونده سلامت به منظور تسریع در اجرای واکسیناسیون کووید ۱۹