در جلسه شورای دانشگاه و با حکم دکتر اصغر کشت کار، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دکتر وحید بیگدلی راد به عنوان سرپرست مدیر امور بین الملل و دکتر حبیب الله امیربیگی لنگرودی به عنوان سرپرست مدیر امور مالی این دانشگاه منصوب و معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این جلسه دکتر کشت کار، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد قزوین در سخنانی با تشکر از زحمات دکتر ادیبی و میری، برای مدیران جدید آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

در این جلسه با حضور دکتر کشت کار، سرپرست دانشگاه و حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد محبی، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان قزوین، از مدیران قبلی امور بین الملل و امور مالی دانشگاه با اهدای لوح و جوایزی تقدیر به عمل آمد و هم چنین احکام انتصاب دکتر وحید بیگدلی به عنوان سرپرست امور بین الملل و دکتر حبیب الله امیربیگی لنگرودی به عنوان سرپرست امور مالی این دانشگاه به آنان اعطاء شد.

گفتنی است؛ دکتر بیگدلی راد از اعضای هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، پیش از این به عنوان مدیر باشگاه پژوهشگران و نخبه گان دانشگاه و دکتر امیربیگی لنگرودی از اعضای هیات علمی گروه حسابداری این دانشگاه نیز پیش از به عنوان معاون علمی دانشکده مدیریت و حسابداری فعالیت داشتند.