دکتر اصغر کشت کار، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در نشست با مدیران مراکز تحقیقاتی مرکز سینتک این دانشگاه، دغدغه ها، مسائل و پیشنهادات آنان را در فضایی صمیمانه شنید و در جهت رفع سریع مشکلات قول مساعد داد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این نشست که در فضایی صمیمانه و دوستانه برگزار شد، دکتر کشت کار ضمن شنیدن صحبت های دکتر موسی خانی مدیر سراهای نوآوری دانشگاه و مدیران مراکز تحقیقاتی، بر حمایت از طرح های خلاقانه، کاربردی و درآمدزا در قالب شرکت های دانش بنیان تاکید و خاطرنشان کرد: با توجه به وجود بسترهای بسیار مناسب، امکانات و آزمایشگاه های پیشرفته و هم چنین وجود استادان تراز اول، دلسوز، دانشجویان و محققان جوان و نخبه، این دانشگاه می تواند بیش از این در کشور مطرح و پیشتاز باشد.