در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۱۳ و ۱۴ مرداد، آزمون حرفه ای مهندسان ۱۴۰۰ ، با حضور نزدیک به ۲ هزار و ۶۰۰ داوطلب آقا و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، از این تعداد داوطلب، یک هزار و ۲۸۸ داوطلب در روز چهار شنبه ۱۳ مرداد و یک هزار و ۳۱۰ داوطلب در روز پنج شنبه ۱۴ مرداد با یکدیگر به رقابت پرداختند.

گفتنی است؛ این آزمون در رشته های تاسیسات مکانیکی- نظارت، تاسیسات برقی– نظارت، معماری- اجرا، عمران- اجرا، تاسیسات مکانیکی- اجرا، تاسیسات برقی- اجرا، عمران- نظارت، و معماری- نظارت برگزار شد.

شایان ذکر است؛ آزمون حرفه ای مهندسان ۱۴۰۰ در دو نوبت صبح روزهای چهارشنبه به مدت ۱۵۰ دقیقه و روز پنج شنبه به مدت ۱۸۰ دقیقه و از ساعت ۸:۳۰ در دانشکده فنی مهندسی شماره ۱( صنایع و مکانیک) و دانشکده فنی مهندسی شماره ۲( برق و کامپیوتر) دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.