اولین دوره آزمون بررسی صلاحیت بالینی ویژه دانشجویان ترم ۸ رشته پرستاری با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در روزهای ۱۲ و ۱۳ مرداد در محل مرکز مهارت های بالینی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این آزمون که با حضور ۸ ارزیاب و در ۸ ایستگاه پرستاری در محل مرکز مهارت های بالینی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد، صلاحیت بالینی ۲۷ دانشجوی ترم ۸ رشته پرستاری این دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است، این آزمون در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۱۲ و ۱۳ مردادماه ۱۴۰۰ و در سه نویت در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.