با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و با هماهنگی مرکز بهداشت و درمان شهید بلندیان، از امروز شنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰ تزریق واکسن کرونا به گروه ها و مشاغل خاص استان در این دانشگاه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دکتر رعنا رضایی سپاسی، معاون علوم پزشکی این دانشگاه گفت: با حمایت های دکتر کشت کار، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و با هماهنگی مرکز بهداشت و درمان شهید بلندیان، این دانشگاه با توجه به در اختیار داشتن امکانات و زیرساخت های مناسب برای انجام واکسیناسیون کووید ۱۹، از امروز شنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰، تزریق واکسن کرونا به گروه ها و مشاغل خاص استان در این دانشگاه آغاز شد.

وی افزود: طبق هماهنگی های صورت گرفته از سوی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ارگان ها و سازمان هایی که از سوی این دانشگاه به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین معرفی شوند، واکسینه می شوند. به همین منظور از شهروندان گرامی درخواست می گردد از مراجعه مستقیم جهت تزریق واکسن به این دانشگاه خودداری نمایند.

گفتنی است، هفته گذشته واکسیناسیون استادان و کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان قزوین در این دانشگاه انجام شد.