به مناسبت ایام عزاداری سیدالشهدا (ع) صورت گرفت

به گزارش خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، به همت گروه جهادی خادم المهدی (عج) و گروه جهادی شکوفه سیب بسیج دانشجویی استان قزوین درمانگاه سیار دندان‌‍‌پزشکی در زندان مرکزی استان برپا شد.

این درمانگاه سیار دندان‌پزشکی جهت ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان به زندانیان زندان مرکزی قزوین راه اندازی شد.

شایات ذکر است، ۵۰ دندان‌پزشک مجرب بسیج دانشجویی در ایام عزاداری سیدالشهدا (ع) با برپایی نذر سلامت از ۲۶ تا ۲۹ مرداد ماه در زندان مرکزی حضور می‌یابند و به آنان خدمت رسانی می کنند.

برپایی درمانگاه سیار در زندان مرکزی از سوی جهادگران قزوینی

برپایی درمانگاه سیار در زندان مرکزی از سوی جهادگران قزوینی

برپایی درمانگاه سیار در زندان مرکزی از سوی جهادگران قزوینی

برپایی درمانگاه سیار در زندان مرکزی از سوی جهادگران قزوینی