هدیه نقدی ۴ میلیون ریالی به مناسبت گرامیداشت «روز کارمند» به کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی، براساس ابلاغیه معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی و به مناسبت «روز کارمند» و به منظور پاسداشت زحمات و قدردانی از تلاش های کارمندان خدوم دانشگاه آزاد اسلامی، با دستور رییس محترم دانشگاه مبلغ ۴ میلیون ریال به عنوان هدیه نقدی به تمامی کارمندان(غیر عضو هیأت علمی) دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت می شود.

این هدیه نقدی به صورت متمرکز از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به حساب تمام کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت می شود.