جلسه ارزیابی شرکت های متقاضی جهت واگذاری اراضی پارک علم و فناوری قزوین صبح سه شنبه ۹ شهریور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری قزوین، با توجه به تقاضای ده‌ها شرکت فناور و محدودیت قطعات زمین به جهت واگذاری، جلسه ارزیابی به منظور بررسی طرح توجیهی مالی و اقتصادی تشکیل گردید.

پس از ارزیابی شرکت ها، فرآیند انعقاد قرارداد واگذاری اراضی به شرکتهای تایید شده، انجام خواهد شد.

شایان ذکر است، با توجه به محدودیت قطعات قابل واگذاری، علاوه بر اولویت حوزه‌های فناوری تعیین شده، زمان ثبت‌نام و کامل بودن مدارک ارسالی نیز در تعیین اولویت انتخاب قطعه و انعقاد قرارداد با متقاضیان اثرگذار خواهد بود.