به گزارش خبرنگار استان‌های پایگاه خبری دوم آذر، چهارمین طرح خدمت رسانی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان قزوین در مناطق محروم استان برگزار شد.

در این دوره طرح جهاد_تربیتی ۱۲۰ نفر از دانشجومعلمان خواهر و برادر به بیش از ۲۰۰۰ نفر از دانش آموزان جامانده از تحصیل در تابستان ۱۴۰۰ خدمت رسانی کردند.

 

حضور120 دانشجو معلم قزوینی در طرح خدمت رسانی

حضور120 دانشجو معلم قزوینی در طرح خدمت رسانی