در جلسه ای با حضور دکتر علی اکبر طارمی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، بر همکاری و تعامل بیشتر این دو نهاد تاکید شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این نشست، که با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد، دکتر علی اکبر طارمی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ضمن تسلیت ایام عزدارای سرور سالار شهیدان امام حسین (ع) و یاران باوفایش، در سخنانی با تشریح رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در زمینه مشارکت اجتماعی گفت: یکی ازکارکردهای اصلی دانشگاه، مشارکت اجتماعی در کاهش آلام جامعه است و حضور و نقش آفرینی در کاهش و تسکین مردم در حوادث غیر مترقبه هم چون سیل و زلزله و نیز راه اندازی و ایجاد مرکز واکسیناسیون در مبارزه با ویروس منحوس کرونا و خدمات رسانی به مجموعه دانشگاهیان و شهروندان سطح استان قزوین از ویژگی های بارز این دانشگاه در مشارکت اجتماعی است.

وی در ادامه این نشست، مورد حمایت قراردادن دانشجویان از نظر مالی و ممانعت از ترک تحصیل به واسطه مشکلات مالی را به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران و مسئولان دانشگاه ازاد اسلامی قزوین دانست و در این خصوص مطالبی را بیان کرد.

سپس، مدیران کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) استان قزوین، ضمن تشریح فعالیت های حمایتی این نهاد مقدس، بر همکاری و تعامل در قالب مشارکت خیرین و تأسیس مرکز نیکوکاری در مرتفع سازی مشکلات مالی پیش روی دانشجویان تأکید کردند.