مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین گفت: دانشجویان بسیجی با هدف خدمت رسانی به مردم بخش کوهین در زمینه های آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگی، مشاوره تحصیلی وخانواده و عمرانی در این بخش حضور یافتند.

عباس کاظمی مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: اردوهای جهادی بسیج دانشجویی در سطح استان قزوین به گونه ای برنامه ریزی میشود که تمام فعالیت ها با پیوست فرهنگی می باشد و در کنار اقدامات عمرانی و پزشکی با کار فرهنگی همراه است.

مسئول بسیج دانشجویی قزوین، گفت: ۵۰ نفر از جهادگران دانشگاه های آزاد قزوین، فرهنگیان قزوین، علوم پزشکی قزوین، پیام نور قزوین و دانشگاه بقیه الله به مدت یک هفته با همکاری و مشارکت حوزه مقاومت بسیج ۹ دی کوهین در بخش کوهین مستقر شده اند. و در جهت خدمت رسانی به مردم بخش کوهین در زمینه های آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگی، مشاوره تحصیلی وخانواده و عمرانی مشغول به فعالیت می شوند.

وی افزود:این اردوی جهادی شامل ویزیت رایگان پزشک عمومی و ارائه داروی رایگان، ویزیت رایگان مامایی، آموزشی از جمله امور فرهنگی، دوره های قرآنی، احکام و عمرانی در روستا های بکندی، سنجانک، شنازند و بشر از توابع بخش کوهین است.

کاظمی با اشاره به وظایف اصلی نسل سوم انقلاب یاد آور شد: جوانان با شرکت در این اردوها به خودسازی درونی پرداخته و در کنار آن توانایی خود برای سازندگی کشور را نیز به نمایش می‌گذارند.

وی با بیان اینکه گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه آزادقزوین در بخش عمرانی این اردو ورود پیدا کرده است، ادامه داد: ۲۵ نفر از دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد واحد قزوین در دهمین دوره اردوهای جهادی خود در روستای بکندی از توابع بخش کوهین حضور یافتند و در این اردوی جهادی به ساخت یک سرویس بهداشتی و دو دستگاه حمام برای اهالی محروم این روستا اقدام کردند.

مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین در ادامه گفت: ۲۵ نفر از دانشجویان بسیجی خواهر از دانشگاه های آزاد قزوین، فرهنگیان قزوین، علوم پزشکی قزوین، پیام نور قزوین و دانشگاه بقیه الله نیز در حوزه های تخصصی آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگی، مشاوره تحصیلی وخانواده در این اردوی جهادی حضور یافته اند.

مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که شرکت در اردو‌های جهادی موجب آشنایی با متن مردم و مشکلات و معضلات جامعه می‌شود، افزود: به دلیل اینکه اکثر جهادگران را جوانان تشکیل می‌دهند در این راستا اردو‌های جهادی بهترین بستر برای تربیت مدیران انقلابی است.