دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین ‌می‌توانند تا تاریخ ۲۵ شهریورماه به پایگاه واکسیناسیون مستقر در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) مراجعه نمایند.

با عنایت به اعلام وزارت بهداشت مبنی بر آغاز واکسیناسیون دانشجویان سراسر کشور، به اطلاع دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین می‌رساند که تا تاریخ ۲۵ شهریورماه می‌توانند با همراه داشتن کارت ملی و کارت دانشجویی از ساعت ۸ صبح لغایت ۲ بعد از ظهر به پایگاه واکسیناسیون مستقر در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) مراجعه و واکسن خود را دریافت نمایند.