تشکیل جلسه هیات نظارت و ارزیابی، برگزاری کمیسیون موارد خاص آموزشی و برگزاری نشست هیات اجرایی معین جذب دانشگاه از اهم اخبار کوتاه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین در این هفته است.

•    دومین جلسه هیات نظارت و ارزیابی استان قزوین برگزار شد

دومین جلسه هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین در سال جاری برگزار شد. در این جلسه نتایج سطح‌بندی مراکز آموزش علمی کاربردی استان در سال ۱۳۹۹ و درخواست هیات مدیره شرکت صنعتی پویش پارت سیمین (کاسپین) برای انحلال مرکز آموزش علمی کاربردی کاسپین مورد بررسی قرار گرفت.

•     کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه تشکیل جلسه داد

یکصد و یکمین جلسه شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین به ریاست دکتر فتح طاهری و با حضور اعضای این شورا تشکیل شد. در این جلسه که جهت بررسی درخواست‌های آموزشی مراکز آموزش علمی کاربردی استان تشکیل شده بود، به ۹۲ پرونده با موضوع درخواست افزایش سنوات تحصیلی و بازگشت به تحصیل رسیدگی و در این خصوص رای قطعی صادر شد.

•    بررسی تبدیل وضعیت سرپرستان مراکز آموزش علمی کاربردی استان

موضوع تبدیل وضعیت ۲ نفر از سرپرستان مراکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین در بیست و یکمین جلسه هیات اجرایی معین جذب دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه که به ریاست دکتر فتح طاهری برگزار شد موضوع تبدیل وضعیت سرپرستان مراکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی و خانه کارگر بررسی شد. گفتنی است تایید تبدیل وضعیت از سرپرستی به ریاست مراکز آموزشی از وظایف هیات اجرایی معین جذب در واحدهای استانی دانشگاه است.