معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی زمان آغاز ثبت‌نام دانشجویان متقاضی میهمان در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ را از تاریخ ۲۷ شهریورماه اعلام کرد.

دکتر عباسی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی از آغاز زمان ثبت‌نام دانشجویان متقاضی میهمانی دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه زمان ثبت‌نام دانشجویان متقاضی میهمانی در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ از امروز ۲۷ شهریورماه آغاز شده و تا دوم مهرماه ادامه خواهد داشت و دانشجویان متقاضی صرفاً می‌توانند نسبت به ثبت درخواست میهمانی خود در بازه زمانی مذکور از طریق سامانه آموزشی دانشگاه (هم آوا) اقدام کنند.

شایان ذکر است بر این اساس زمانبندی ثبت درخواست و انتخاب واحد دانشجویان متقاضی میهمان به شرح ذیل است:

  • ثبت درخواست میهمان    ۲۷/۶/۱۴۰۰ لغایت ۲/۷/۱۴۰۰
  • انتخاب واحد میهمان توسط دانشجویان    ۲۷/۶/۱۴۰۰ لغایت ۶/۷/۱۴۰۰
  • انتخاب واحد میهمان توسط مرکز مقصد    ۲۷/۶/۱۴۰۰ لغایت ۱۰/۷/۱۴۰۰
  • تمدید ثبت درخواست میهمان    ۶/۷/۱۴۰۰ لغایت ۱۲/۷/۱۴۰۰
  • انتخاب واحد تمدید میهمان توسط دانشجویان    ۶/۷/۱۴۰۰ لغایت ۱۶/۷/۱۴۰۰
  • انتخاب واحد تمدید میهمان توسط مرکز مقصد    ۶/۷/۱۴۰۰ لغایت ۲۰/۷/۱۴۰۰