صبح یکشنبه ۲۸ شهریورماه تفاهم نامه ای فی مابین پارک علم وفناوری قزوین و دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، به منظور بهره­ گیری مشترک از ظرفیتهای موجود علمی، تحقیقاتی، آزمایشگاهی، تجهیزاتی، کارگاهی و دیگر امکانات بالقوه و بالفعل موجود در پارک علم و فناوری قزوین و دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در جهت اجرای هر چه بهتر برنامه های حمایتی در حوزه های پایین دستی و بالا دستی حوزه فناوری و استقرار کامل یک سازمان منظم و حرفه ایدر عرصه تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و در راستای سوق دادن فناوریهای تولید شده در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به سمت تقویت اقتصاد دانش بنیان بخش خصوصی جامعه و ارتقاء سهم آن دانشگاه در تجارت محصولات دانش بنیان در جامعه از طریق فعالیت کامل و جامع مرکز رشد واحدهای فناور در محیط دانشگاه تفاهم نامه ای فی ما بین پارک علم و فناوری قزوین و دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین منعقد گردید.

بهره­ گیری مشترک از ظرفیتهای موجود علمی، تحقیقاتی، آزمایشگاهی، تجهیزاتی، کارگاهی و دیگر امکانات بالقوه و بالفعل موجود در پارک و دانشگاه، تعامل و ارتباط مستمر مرکز رشد دانشگاه و پارک، برگزاری نشست­ها و همایش­های مشترک و اخذ طرح­های مطالعاتی، مشاوره­ای و فنی به صورت مشترک از موضوعات این تفاهم نامه بشمار می رود.