فرامرز حریری مقدم رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان صبح یکشنبه ۲۸ شهریورماه با رئیس پارک علم و فناوری قزوین دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، مصطفی مافی رئیس پارک علم و فناوری قزوین گفت: ضعف عمده در حوزه کشاورزی عدم تمایل بهره گیری صنایع و تولیدات کشاورزی از فناوری های نوین و به روز است.

وی افزود: می شود نیازمندی های حوزه کشاورزی و دام و طیور با همکاری مشترک دو مجموعه شناسایی شود.

استفاده از ظرفیت های نظام مهندسی در فعالسازی فعالیت های کشاورزی استان و برگزاری رویداد جذب ایده در هفته پژوهش از دیگر مواردی بود که در این دیدار مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.