نتایج دوره‌های کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته پذیرش براساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی بر روی سامانه www.azmoon.org قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، پذیرفته شدگان محترم می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۶ مهرماه با مراجعه به سامانه آموزشیار به آدرس www.edu.iau.ac.ir و مطابق جدول زمانی اعلام شده نسبت به ثبت نام خود به صورت مجازی اقدام نمایند.
همچنین به اطلاع پذیرفته شدگان می رساند ، زمان و نحوه چگونگی تحویل مدارک از طریق سایت دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به آدرس  www.qiau.ac.ir متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.