گزارش تصویری از روند ثبت نام و حضور پرشور نو دانشجویان و خانواده های گرامی، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین