برگزاری جلسه شورای فرهنگی به مناسبت استقبال از (ورودی های جدید)نو دانشجویان

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه پیام نور استان قزوین

به مناسبت  استقبال از دانشجویان  بالاخص نو دانشجویان ،جلسه شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور استان قزوین با حضور  دکتر رسولی شربیانی ریاست دانشگاه و اعضای محترم  آن در محل سالن جلسات دانشگاه  روز  دوشنبه  مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ برگزار شد.

دراین جلسه  برابر  تصمیمات متخذه مصوبات به تصویب رسید  که منجمله آنها دستورالعمل  معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در خصوص استقبال از ورودیهای جدید که مقرر گردید این امر به همت و همکاری  اداره فرهنگی استان و بسیج دانشجوئی دانشگاه پیام نور مرکز قزوین  برگزار گردد.

همچنین مقرر گردید با تاسیس کانون اجتماعی و عقد تفاهم نامه  با NGO های  که توسط دانشجویان پیام نور در سطح شهر و استان قزوین  فعالیت می نمایند  مطالعه و پیگیری شود . تا در جلسات آتی به بحث و بررسی  گذارده و تصویب گردد.