به گزارش خبرنگار استان‌های پایگاه خبری دوم آذر، مراسم تکریم و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان قزوین باحضور کاظمی مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین و مشهدی رئیس دانشگاه فرهنگیان قزوین برگزار شد.

در این مراسم از زحمات مهدی بردبار، مسئول قبلی بسیج دانشجویی دانشگاه تقدیر و تشکر به عمل آمد و برادر جواد رضایی به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان قزوین معرفی شدند.