کتابها و منابع درسی دانشگاه پیام نور را از کجا تهیه کنیم؟.

پاسخ به یک سئوال:

کتابها و منابع درسی را از کجا تهیه کنیم؟

WhatsApp Image 2021-10-09 at 12.24.11 (1).jpeg

​پاسخ:

کتابها و منابع درسی دانشگاه پیام نور در اکثر کتابفروشی ها و همچنین نمایندگی های انتشارات دانشگاه پیام نور  در شهر قزوین ۱-کتابفروشی علامه  چهارراه نادری،۲-کتابفروشی آریا کتاب خیابان خیام شمالی نرسیده به چهارراه خیام شمالی، ۳-کتابفروشی همتی میدان آزادی(سبزه میدان) خیابان فردوسی جنوبی بعد از کوچه حمام پاک ؛قابل تهیه است. درعین حال امکان خرید الکترونیکی کتابها نیز فراهم است                              

روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان قزوین