اقبال عمومی داوطلبین تحصیل دردانشگاه پیام نور استان قزوین وکسب رتبه دوم در امر جذب دانشجویان سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه پیام نور استان قزوین

اشتیاق و اقبال عمومی داوطلبین تحصیل دردانشگاه پیام نور استان قزوین وکسب رتبه دوم بعد از مرکز بین‌الملل دانشگاه پیام نور در امر جذب دانشجویان سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰ 

WhatsApp Image 2021-10-10 at 13.26.16.jpeg

بر اساس گزارش اداره کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور اقبال عمومی خانواده ها و داوطلبین برای تحصیل دربزرگترین دانشگاه باز دنیا

کسب رتبه دوم توسط دانشگاه پیام نور استان قزوین بعد از مرکز بین‌الملل دانشگاه درجذب وپذیرش دانشجویان در نیمسال اول ۱۴۰۱_۱۴۰۰بر اساس آمار ثبت شده در سایت گلستان دانشگاه پیام نور کل کشور 

روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان قزوین