دوره فراز با هدف افزایش توانمندی دانشجویان از منظر علمی – تخصصی و تربیت نیروی تراز انقلاب به همت بسیج دانشجویی استان قزوین برگزار می‌شود.

خانم ربانی جانشین خواهر معاونت پژوهش و فناوری بسیج دانشجویی استان قزوین در خصوص دوره فراز گفت: هدف از برگزاری دوره تبیین برنامه های علمی- پژوهشی و افزایش توانمندی دانشجویان از منظر علمی – تخصصی و تربیت نیروی تراز انقلاب است.

وی افزود: مخاطبین دوره شامل مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه ها و مسئولین  پژوهش فناوری و هسته های مسئله محور دانشگاه‌های استان قزوین است.

ربانی درادامه گفت: در دوره فراز به مباحث جهاد علمی
هدایت تحصیلی ، راهیان پیشرفت ، اقتصاد دانش بیان و به تشریح چشمه ی نور باراجین پرداخته می شود.

وی افزود: در مبحث هدایت تحصیلی به تشریح طرح جامع راه مهندسی ، علوم پایه ، پزشکی و معلمی جهت سوق دادن دانشگاه ها به سمت مسئله محوری پرداخته می شود.

وی با اشاره به اهمیت تبیین برنامه های علمی پژوهشی گفت: در مبحث راهیان پیشرفت به تبیین برنامه های علمی پژوهشی در زمینه برگزاری سمینارهای تخصصی در دانشگاه ها و بازدید از شرکت ها و صنایع مادر جهت افزایش اعتماد به نفس دانشجویان برای عملی کردن ایده ها و خلاقیت های اشاره می شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: هدف از ارائه مبحث اقتصاد دانش بینان نحوه و چگونگی عملی کردن فکر و ایده و خلاقیت دانشجویان است.

ربانی در پایان گفت: دوره فراز با همکاری مسئولین بسیج دانشگاه های استان قزوین و معاونت علمی-پژوهشی سپاه صاحب الامر استان قزوین و مرکز پارک علم و فناوری استان قزوین و مدیریت پژوهش و فناوری ناحیه بسیج دانشجویی استان قزوین ، ۲۲ مهرماه در پارک علم و فناوری با حضور مسئولین بسیج دانشجویی و مسئولین پژوهش و فناوری و هسته های مسئله محور برگزار می شود.