محمدحسین طارمی، به عنوان دبیر واحد تشکیلات جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) در گفتگو با خبرنگار استان‌های پایگاه خبری دوم آذر، گفت: در اولین جلسه شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان مسئولین واحد‌های مختلف نیز مشخص شدند.

طارمی ادامه داد: بر همین اساس با رای شورای مرکزی جدید جواد آتشگر به عنوان دبیر کل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) انتخاب شد.

دبیر واحد تشکیلات جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه امام خمینی(ره) تاکید کرد: در ادامه آقایان حسین عزیزی به عنوان دبیر واحد سیاسی، عارف افتخاری به عنوان قائم مقام واحد برادران، حسین نصیرلوئی به عنوان دبیر واحد فرهنگی، محمدحسن چناسی به عنوان دبیر واحد روابط عمومی، محمدحسین طارمی به عنوان دبیر واحد تشکیلات و امیرحسین سلیمی به عنوان مسئول کارگروه جهادی انتخاب شدند.

وی بیان کرد: همچنین خانم‌ها محدثه سادات حسینی به عنوان دبیر واحد خواهران، مهدیه تقوایی به عنوان قائم مقام واحد خواهران، نازنین زهرا خوئینی به عنوان دبیر واحد آموزش، الناز حیدری به عنوان مسئول کارگروه شهدا و فاطمه ملکی به عنوان مسئول کارگروه زنان و خانواده فعالیت خواهند کرد.