به گزارش گروه استان‌های پایگاه خبری دوم آذر، بر اساس پژوهشی که توسط دانشمندان دانشگاه استنفورد بر روی داده‌های اسکوپوس انجام شده است، فهرست ۱۰۰ هزار دانشمند پر استناد در تمامی رشته‌ها و نیز ۲% برتر حوزه‌های علمی شناسایی و معرفی شدند.

این پژوهش که از داده‌های استنادی اسکوپوس استفاده کرده است دانشمندان را در ۵ حوزه موضوعی اصلی، ۲۲ حوزه موضوعی فرعی و ۱۷۶ رشته طبقه‌بندی کرده است. شرط ورود پژوهشگران به فرآیند رتبه‌بندی انتشار حداقل ۵ مقاله بوده است. در مجموع تقریباً۸ میلیون دانشمند مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته‌اند.

در لیست نهایی علاوه بر ۱۰۰ صدهزار نفر برتر، ۲% برتر هر حوزه موضوعی به فهرست نهایی اضافه شده است در این لیست نام ۴ دانشمند از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به شرح زیر به چشم می‌خورد: دکترسعید عباسبندی، دکتر فرزاد ابراهیمی، الیاس شیوانیان و مرتضی سلیمانی اقدم در این پژوهش یک شاخص ترکیبی (Composite Score) پیشنهاد و با دو رویکرد مختلف بر مبنای استنادات به مقالات و شاخص هرش هر پژوهشگر محاسبه و اعلام شده است.

همچنین حوزه موضوعی هر پژوهشگر، حوزه موضوعی در دسته‌بندی Science-Metrix است که پژوهشگر در آن بالاترین جایگاه را دارد.

شایان ذکر است نتایج این پژوهش در مجله Plos Biology در مقاله‌ای با عنوان ” August ۲۰۲۱ data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators منتشر شده است.