گزارش تصویری از دومین نشست استانی با عنوان ” کارگاه تبیین شیوه های اجرایی آیین نامه آراستگی و شئون فرهنگی و اجتماعی” با حضور دکتر کشت کار، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان در واحد قزوین