در مراسمی با حضور دکتر اصغر کشت کار، سرپرست دانشگاه، دکتر فرزین رضایی، از اعضای هیات علمی گروه حسابداری به عنوان سرپرست اداره کل پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین معرفی و منصوب شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در جلسه هیات رییسه دانشگاه که با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در دفتر ریاست برگزار شد، دکتر کشت کار، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره مرحوم دکتر سلیمان اسماعیل زاده ها، مدیر کل سابق پژوهش و فن آوری دانشگاه، برای دکتر فرزین رضایی در این پست آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

وی در ادامه بر ضرورت فراهم کردن امکان و شرایط تحقیق و پژوهش از سوی استادان و هم چنین آسان سازی فرآیند و تسهیل استفاده از مزایای آن تأکید کرد.