​​

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه پیام نور استان قزوین

برگزاری آئین ورود نودانشجویان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به دانشگاه پیام نور استان قزوین

آئین ورود نودانشجویان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به دانشگاه پیام نور استان قزوین روز چهارشنبه ۱۲آبان ۱۴۰۰ با رعایت کامل شیوه نامه های ستاد ملی کرونا با شرکت دانشجویان ورودی جدید اعضای هیات علمی ،کارکنان ستادی و مراکز و واحدهای تابعه استان ،مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین ،اعضای محترم شورای اسلامی شهر قزوین​ که به همت اداره فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و با همکاری صمیمانه کمیته امداد امام خمینی(ره)،سازمان امور جوانان شهرداری قزوین و کانونهای فرهنگی و هنری و انجمن های علمی دانشگاه در فضای باز دانشگاه برگزار گردید.

در این برنامه که با اجرای برنامه های متنوع همراه بود ریاست محترم دانشگاه، معاونت آموزشی  و مسئول نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری با بر شمردن ابعاد مختلف تحصیل در دانشگاه پیام نور استان قزوین برای آشنائی نو دانشجویان از ظرفیت های علمی و فرهنگی دانشگاه سخن گفتند.

در پایان این برنامه از دانشجویان رتبه های برتر پذیرفته شده در آزمونهای کارشناسی ارشد و فعالین کانونها و انجمن های  دانشگاه با اهدا لوح از ایشان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

WhatsApp Image 2021-11-03 at 17.36.11.jpeg

WhatsApp Image 2021-11-03 at 17.42.03.jpeg

WhatsApp Image 2021-11-03 at 17.50.56.jpeg

WhatsApp Image 2021-11-03 at 17.48.01.jpeg