آغاز ثبت نام و تحویل مدارک به صورت حضوری مقطع کارشناسی

​به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه پیام نور استان قزوین

آغاز ثبت نام و تحویل مدارک  دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی ۰۱۴۰​به صورت حضوری از  روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ طبق جدول زیر:

ثبت نام حضوری دانشجویان ورودیهای سال تحصیلی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

روز تاریخ                              عنوان رشته
یکشنبه ۱۶/۰۸/۱۴۰۰ زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست شناسی گیاهی-فیزیک –زمین شناسی
دوشنبه ۱۷/۰۸/۱۴۰۰ شیمی (محض) –شیمی (کاربردی) – علوم سیاسی
سه شنبه ۱۸/۰۸/۱۴۰۰ علوم تربیتی
چهارشنبه ۱۹/۰۸/۱۴۰۰ حسابداری
شنبه ۲۲/۰۸/۱۴۰۰ علوم ورزشی
یکشنبه ۲۳/۰۸/۱۴۰۰ مشاوره
دوشنبه ۲۴/۰۸/۱۴۰۰ روانشناسی
سه شنبه ۲۵/۰۸/۱۴۰۰ مدیریت دولتی-مدیریت بازرگانی- مدیریت صنعتی
چهارشنبه ۲۶/۰۸/۱۴۰۰ مدیریت امور بانکداری-گردشگری-هتلداری-طراحی لباس
شنبه ۲۹/۰۸/۱۴۰۰ علوم قرآن و حدیث –فقه و مبانی حقوق اسلامی-جامعه شناسی-اقتصاد
یکشنبه ۳۰/۰۸/۱۴۰۰ حقوق ورودیهای سال ۱۳۹۹
دوشنبه ۰۱/۰۹/۱۴۰۰ حقوق ورودیهای سال ۱۴۰۰
سه شنبه ۰۲/۰۹/۱۴۰۰ مترجمی زبان انگلیسی-زبان و ادبیات انگلیسی-زبان و ادبیات فارسی-زبان و ادبیات عربی-تاریخ
چهارشنبه ۰۳/۰۹/۱۴۰۰ مهندسی صنایع-مهندسی مکانیک-مهندسی پلیمر-مهندسی پزشکی
شنبه ۰۶/۰۹/۱۴۰۰ مهندسی برق-علوم کامپیوتر – مهندسی کامپیوتر
یکشنبه ۰۷/۰۹/۱۴۰۰ علوم و مهندسی صنایع غذایی-علوم و مهندسی محیط زیست-علوم دامی-اقتصاد کشاورزی-علوم و مهندسی آب- صنایع دستی –نقاشی-ارتباط تصویری-مهندسی شهرسازی

 

لازم به توضیح است؛ مدارک مورد نیاز جهت تحویل به اداره خدمات آموزشی همان مدارکی است که به هنگام ثبت نام غیر حضوری در سامانه گلستان بارگذاری نموده اید.

​​​اداره خدمات دانشجوئی دانشگاه پیام نور استان قزوین