جلسه توجیهی اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان از محل صندوق توسعه ملی با حضور رئیس، واحدهای فناور و دانش بنیان پارک علم وفناوری قزوین در سالن همایش های شهید رجایی این مجموعه عصر شنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این جلسه نحوه پرداخت تسهیلات مطرح و به سوالات متقاضیان پاسخ داده شد.

این تسهیلات در راستای اجرایی سازی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به منظور حمایت از فعالیت های اقتصادی شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تولید و اشتغال و در پی توافق به عمل آمده با سازمان برنامه و بودجه کشور، صندوق توسعه ملی و بانک های عامل، تسهیلاتی به این شرکت ها در قالب طرح و سرمایه درگردش اعطا می شود.