به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی رئیس دانشگاه با حضور در کتابخانه مرکزی دانشگاه این روز را به کارکنان شاغل در کتابخانه تبریک گفت.

دکتر نایینی، رییس دانشگاه به همراه دکتر زندیه، معاون پژوهش و فناوری و دکتر ابدالی، معاون اداری و مالی دانشگاه ضمن بازدید از بخش های مختلف کتابخانه با حضور در بین کارکنان کتابخانه، ضمن تبریک این روز با اهداء شاخه گل از آنها تقدیر به عمل آوردند.

همچنین در این روز از زحمات آقای باقر آزاده کارمند بازنشسته کتابخانه مرکزی تقدیر شد.