با حضور نمایندگان تربیت بدنی دانشگاه های استان قزوین

​به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه پیام نور استان قزوین

برگزاری جلسه هیئت ورزشی دانشگاه های استان قزوین

این جلسه که با حضور نمایندگان تربیت بدنی دانشگاه های استان قزوین در سالن جلسات دانشگاه پیام نور استان قزوین  روز دوشنبه ۲۵/۸/۱۴۰۰ با خوش آممد گوئی دکتر رسولی شربیانی رئیس دانشگاه پیام نور به حضار آغاز گردید  در این جلسه به دانشجویان مدال آاور در مسابقات ورزشی برسم یادبود با اهدا لوح و جوایز از ایشان تقدیر به عمل آمد.

اعضا جلسه جهت پیگیری مصوبات قبلی خود و نیز برای نیمسال اول۱۴۰۱-۱۴۰۰تصمیماتی را اتخاذ نمودند.

۲۰۲۱۱۱۱۶_۱۲۴۶۵۱.jpg

۲۰۲۱۱۱۱۶_۱۲۴۴۵۰.jpg

۲۰۲۱۱۱۱۶_۱۲۵۷۲۸.jpg