دانشجوی رشته تربیت بدنی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین به اردوی تیم ملی هندبال بانوان کشور دعوت شد.

عطیه شهسواری دانشجوی رشته تربیت بدنی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین به نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال بانوان کشور جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان دعوت شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین، کادر فنی تیم ملی هندبال بانوان کشور ۲۷ بازیکن به این اردوی آماده سازی دعوت کرده است که در این میان عطیه شهسواری دانشجوی رشته تربیت بدنی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین نیز حضور دارد.

گفتنی است مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان از ۱۰ تا ۲۸ آذر به میزبانی کشور اسپانیا برگزار خواهد شد و تیم ملی هندبال زنان ایران برای اولین بار در تاریخ سهمیه حضور در این مسابقات را با کسب عنوان چهارمی قهرمانی آسیا بدست آورده است.