گزارش تصویری از مراسم گرامی داشت هفته بسیج و سخنرانی سرگرد حسین فیضی، مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان استان در مسجد امام رضا (ع) دانشگاه آزاد اسلامی قزوین