پس از مطالعات و کارشناسی‌های لازم طرح اصلاح معابر پارک علم و فناوری قزوین آغاز شد. اجرای این طرح با هدف تسهیل عبور و مرور و رفع مشکل پارکینگ واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین آغاز شده است.