اولین جلسه مجمع تعاونی مصرف کارکنان و استادان با حضور تعدادی از اعضاء و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در سالن آمفی تئاتر علامه رفیعی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در ابتدای این جلسه، مدیر عامل شرکت تعاونی مصرف کارکنان و استادان این دانشگاه گزارشی را از عملکرد ۹ ماهه این تعاونی برای اعضاء ارائه کرد. سپس رییس هیات مدیره، نایب رییس و بازرس شرکت تعاونی پاسخ گوی سوالات اعضای تعاونی بودند.
گفتنی است، پس از طرح پیشنهادات و نظرات، مواردی به عنوان مصوبه به تصویب اعضاء رسید.
شایان ذکر است، با حمایت های مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، شرکت تعاونی مصرف کارکنان این دانشگاه از بهمن ماه سال ۹۹ فعالیت خود را آغاز کرده است.