دکتر امجد المظفر، رایزن فرهنگی سفارت عراق در ایران از امکانات علمی، پژوهشی، فرهنگی، رفاهی و ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این بازدید که دکتر اصغر کشت کار، سرپرست دانشگاه و هیات رییسه حضور داشتند، دکتر امجد المظفر، رایزن فرهنگی سفارت عراق در ایران ضمن حضور در دفتر ریاست دانشگاه، از اداره کل امور بین‌الملل، مجموعه‌های ورزشی، کتابخانه مرکزی، سایت، خوابگاه‌های دانشجویی و سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین بازدید کرد.

گفتنی است، توسعه همکاری های علمی و پژوهشی بین دو کشور، بازدید از ظرفیت ها و امکانات دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و تسهیل در روند جذب دانشجویان کشور دوست و برادر عراق در این دانشگاه از مهم ترین اهداف این بازدید است.

شایان ذکر است، دکتر امجد المظفر، رایزن فرهنگی سفارت عراق در ایران در پایان بازدید خود با حضور در مسجد امام رضا (ع) دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، نماز ظهر و عصر را اقامه کرد.