​قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان قزوین:

جهت دریافت شماره تماس اساتید محترم بر روی گروه های درسی مربوط به خود کلیک نمائید .

علوم کشاورزی و دامی.pdf

شماره تماس دانشکده علوم اجتماعی.pdf

شماره تماس اساتید علوم ورزش.pdf

شماره اساتید علوم پایه.pdf

شماره تماس اساتید روانشناسی.pdf

هنر و معماری.pdf

فنی و مهندسی.pdf

​​همچنین دانشجویان گرامی جهت اطلاع از آخرین وضعیت گروه های درسی؛ آزمونهای پایانی نیمسال و نشانی صفحات اجتماعی  اساتید با مراجعه به لینک کانال دفتر برنامه ریزی آموزشی درذیل خبر با جستجوی خواسته مد نظرتان در کانال زیر به جواب سوالات، خود خواهید رسید.

https://eitaa.com/barnameqazpnu​