در راستای آمادگی همه‌جانبه و ارتقاء سطح آگاهی نیروهای انسانی پارک علم و فناوری قزوین در مواجهه با بحران‌های احتمالی و افزایش ضریب ایمنی، مانور عملیاتی اطفاء حریق و آموزش استفاده از خاموش کننده های دستی صبح چهارشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۰در محوطه پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، هدف از برگزاری این رویداد آموزش و آمادگی در مقابله با حوادث و بحران‌های احتمالی و افزایش ضریب ایمنی بود.

آموزش و بازآموزی کمی و کیفی نیروی انسانی توسعه و پیشرفت را به دنبال دارد و نقش این آموزش ها و مانورها در تقویت و کارآمدی نیروهای انسانی در کمک به نیروهای امدادی و خدمات رسان برای مواجهه با حوادث واقعی بسیار حائز اهمیت است.

پرسنل و واحدهای فناور مستقر در پارک علم وفناوری قزوین در این مانور آموزشی با عوامل حادثه‌ساز از قبیل آشنایی با مواد قابل اشتعال، نحوه کنترل حریق ناشی از آتش سوزی مواد قابل اشتعال، راههای پیشگیری از بروز آتش سوزی، آشنایی با انواع خاموش‌کننده‌های دستی و نحوه استفاده از آن، استاندارد نصب و نگهداری کپسول‌های آتش‌نشانی، کمک‌های اولیه، اهمیت نقش آب در آتش‌نشانی و … آشنا شدند.