استاندار قزوین گفت: با توجه به ظرفیت های استان در بخش های مختلف، قزوین می تواند بهشت شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها در کشور باشد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، محمد مهدی اعلایی استاندار قزوین در حاشیه بازید از نمایشگاه محصولات فناورانه مستقر و دانش بنیان پارک علم و فناوری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بخش عمده  ارزش  فعالیت های اقتصادی باید توسط  شرکت های دانش بنیان انجام شود، اظهار کرد: بستر ظهور و بروز شرکت های دانش بنیان مراکز پارک های علم و فناوری است.

وی افزود: استان قزوین به دلیل برخورداری از محیط دانشی و منابع انسانی دانش محور با وجود دانشگاه های توانمند و معتبر و پرسابقه هم ظرفیت دانش و هم از حیث برخی مزیت ها معطوف به جایگاه حغرافیایی آن و مزیت های صنعتی و کشاورزی و گردشگری بستر مناسبی است که شرکت های دانش بنیان در استان قزوین فعالیت کنند و هم به اقتصاد استان کمک کنند و همچنین از ظرفیت های استان کمک بگیرند.

استاندار قزوین گفت: پازک و علم و فناوری استان فعالیت های خوبی داشته است هر چند که اگر زیر ساخت ها فراهم تر بود می توانست این فعالیت ها بیشتر باشد.

اعلایی خاطرنشان کرد: امروز همه ما مسئولیت داریم با استفاده از ظرفیت های استان، زیر ساخت های لازم را برای شتاب بخشیدن به فعالیت پارک علم و فناوری فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های استان در بخش های مختلف، قزوین می تواند بهشت شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها در کشور باشد.

اعلایی اظهار کرد: شرکت های که در استان فعالیت دارند به این نتیجه خواهند رسید که برای توسعه و گسترش فعالیت های خود باید به جوانان که در شرکت های دانش بنیان فعالیت می کنند، اعتماد کنند.

استاندار قزوین تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ بنا است که سیاست گذاری کلان کشور مبتنی بر رشد اقتصادی باشد و این بهترین جهت گیری است که می تواند وجود داشته باشد که این اتفاق افتاده است و یکی از اموری که باید در این امر مورد توجه قرار بگیرد افزایش بهره وری است و بهره وری چیزی به جز رفتارهای دانش بنیان چه در حوزه های صنعتی و یا منابع انسانی و یا مدیریتی نیست.

وی افزود:شرکت های دانش بنیان با توجه به رویکرد آنها بوجود خواهد آمد و منابع آنها در اختیار استان ها قرار می گیرد و می توانند افق روشنی داشته باشند.