به گزارش خبرنگار استان‌های پایگاه خبری دوم آذر، به همت دانشجویان بسیجی استان قزوین اردوی جهادی دندانپزشکی برای مددجویان کمیته امداد به مدت یک هفته بامشارکت بسیج دانشجویی استان قزوین، بسیج سازندگی استان و مرکرشهیدبلندیان و کمیته امداد استان آغاز شد.

شایان ذکر است، این اردو به مدت یک هفته تا ۱۵ آذر ادامه خواهد داشت.

 

ارائه خدمات داندانپزشکی از سوی جهادگران  برای دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد قزوینی