امروز به مناسبت ۱۶ آذرماه مراسم روز دانشجو در دانشگاه پیام نور مرکز قزوین با حضور عباس کاظمی فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان قزوین، ریاست دانشگاه پیام نور ، مسئول نهاد رهبری در دانشگاه و دانشجویان و اساتید در دانشگاه برگزار شد.

عباس کاظمی فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان قزوین با گرامی داشت این روز بزرگ که یادآور رشادت و جانفشانی شهدای دانشجوست، به تشریح واقعه ۱۶ آذر در سال ۱۳۳۲ که یک حرکت ضد استکباری و ضد آمریکایی بوده است گفتند: علت خطاب جشن مقاومت در ۱۶ آذرماه که به نام سه دانشجوی مقاومت شهیدان قندچی، بزرگ‌نیا و شریعت رضوی است روز بزرگداشت و تجدید عهد دانشگاه با شهدای این دوران است.

وی افزود: جریان دانشجویی با فهمی که از ماهیت استکباری آمریکا در هفتاد سال قبل پیدا کرد به این نکته پی برد که نظام آمریکا جز به نابودی ملت ها نمی اندیشد و هدف دیگری ندارد، فهمی که برخی از سیاسیون ما هنوز به آن نرسیده اند.

کاظمی در ادامه گفت: کار استکبار این است که سرمایه های ملت ها را به تاراج میبرد و ملت ها را نسبت به داشته هایشان بی‌تفاوت مینماید.

وی افزود: اما جریان دانشجویی علارغم همه دشمنی ها و تخریب های رسانه ای استکبار با انگیزه و اراده قوی و با توکل بر قدرت الهی در عرصه علم و پژوهش و عرصه اخلاق پیشتازی مینماید.

وی خاطرنشان کرد: جریان دانشجویی سرمایه ستودنی است که باپشت سر گذاشتن راه های سخت و دشوار امروز به قلعه های پیشرفت و علم دست یافته اند و در حرکت رو به جلو گام برمی‌دارند.

در ادامه این مراسم که با استقبال پرشور دانشجویان برگزار شد از دانشجویان برتر ورودی ها و گروه های دانشگاه و فعالین فرهنگی و دانشجویی تجلیل شد.