​به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه پیام نور استان قزوین

مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور مرکز قزوین با حضور دانشجویان ،اساتید،کارکنان اداری و آموزشی دانشگاه پیام نور استان قزوین با قرائت آیاتی از کلام الله مجید و نواخته شدن سرود ملی جمهوری اسلامی با سخنان آقای دکتر صفاری معاونت محترم آموزشی دانشگاه شروع گردید در ادامه مراسم آقای عباس کاظمی مسئول محترم سازمان بسیج دانشجوئی استان قزوین؛ در خصوص  شکل گیری روز دانشجو  و نیز آرمان خواهی دانشجویان در ابعاد مختلف اجتماعی و همچنین تبلور و ظهور  دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان قزوین در عرصه های گوناگون مدیریتی در سطح استان و کشور را نمونه های بارز شعار ما می توانیم را به نمایش گذارده اند. 

در طول برگزاری مراسم گروه های سرود و استند آپ کمدی نیز به اجرای برنامه های متنوع پرداختند. در پایان ضمن برگزاری مسابقه از دانشجویان فعال و نخبه دانشگاه پیام نور استان قزوین با اهدا لوح از ایشان تجلیل به عمل آمد. 

IMG_7193.JPG

IMG_7211.JPG

4567.jpg

۲۰۲۱۱۲۰۵_۱۰۴۵۰۸.jpg

۲۰۲۱۱۲۰۵_۱۱۱۹۱۸.jpg۲۰۲۱۱۲۰۵_۱۱۲۰۳۴.jpgIMG_7400.JPG

IMG_7391.JPG

۲۰۲۱۱۲۰۵_۱۱۲۰۳۴.jpg