چهارمین جلسه کمیته بررسی طرح های اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال۱۴۰۰ صبح یکشنبه ۱۴ آذر ماه با حضور اعضا در سالن وی آی پی پارک علم و فناوری قزوین برگزار و طرح های ثبت شده مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

این تسهیلات در راستای اجرایی سازی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به منظور حمایت از فعالیت های اقتصادی شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تولید و اشتغال و در پی توافق به عمل آمده با سازمان برنامه و بودجه کشور، صندوق توسعه ملی و بانک های عامل، تسهیلاتی به این شرکت ها در قالب طرح و سرمایه درگردش اعطا می شود.