به گزارش خبرنگار استان‌های پایگاه خبری دوم آذر، به همت دانشجویان بسیجی استان قزوین اردوی جهادی دندانپزشکی برای مددجویان کمیته امداد به مدت یک هفته بامشارکت بسیج دانشجویی استان قزوین، بسیج سازندگی استان و مرکرشهید بلندیان و کمیته امداد استان برگزار شد.

کریم خانی متخصص دندانپزشکی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این باره گفت: در این اردوی جهادی روزانه بیش از ۳۰ کودک خدمات رایگان به آن‌ها ارائه می‌شود.