تمدید مهلت ثبت نام مقطع کارشناسی بدون آزمون دانشگاه دولتی پیام‌نور

دفترچه ثبت نام مقطع کارشناسی بدون آزمون دانشگاه دولتی پیام‌نور (ورودی بهمن ۱۴۰۰)

ویژه داوطلبان کنکور و همه اقشار​

 ۱۴ لغایت ۲۴آذر ۱۴۰۰ 

از طریق سایت سازمان سنجش:

www.sanjesh.org​

اداره کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور