دانشجویان آموزشکده فنی و حرفه ای دخترانه بقیه الله صبح یکشنبه ۲۱ آذرماه از پارک علم و فناوری قزوین بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، این بازدید با هدف ارتقاء سطح آگاهی دانشجویان از فعالیت‌ها و  ماموریت‌های پارک علم و فناوری قزوین و نحوه حمایت این مجموعه از افراد صاحب ایده برگزار شد.

دانشجویان شرکت کننده در این بازدید با حمایت‌های مشاوره ای و مالی پارک علم و فناوری از طرح‌های کارآفرینی و ایده های نوآورانه دانشجویان و کمک به تجاری سازی این طرح ها از نزدیک آشنا شدند.

در این بازدید علی سلیمانی کارشناس اداره خدمات فنی و تخصصی پارک علم و فناوری، بخش هایی از طرح های صاحبان ایده که هم اکنون با حمایت های این مرکز به محصول تجاری تبدیل شده را برای دانشجویان تشریح کردند و درخصوص تجربیات موفق، شکست‌ها و موانع پیش روی واحدهای فناور توضیحاتی را ارائه کرد.