بر اساس اعلام دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری، غرفه پارک علم و فناوری قزوین در بیست‌ و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار، با کسب امتیاز عالی در جمع غرفه‌های برتر و منتخب این نمایشگاه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، دکتر عبدالساده نیسی، دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری و دکتر علی باستی، دبیر اجرایی بیست‌ و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌ بازار با صدور گواهی درباره قرارگیری غرفه پارک علم و فناوری قزوین در جمع غرفه‌های برتر و منتخب بیست‌ و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار، غرفه این مجموعه را در گروه امتیازی “عالی” ارزیابی کردند‌.

این امتیازبندی بر اساس ارزیابی منطبق بر شاخص‌های مورد تایید کمیته اجرایی بیست‌ و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار صورت گرفته است.

دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری و همچنین دبیر اجرایی بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار، مراتب این ارزیابی و قرارگیری پارک علم و فناوری قزوین را در ردیف برترین‌ها با اعطای لوح، به رئیس پارک قزوین تبریک گفتند.

بیست‌ و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار ۲۳ تا ۲۶ آذر ۱۴۰۰ در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد و دستاوردهای پژوهشگران و فناوران پارک علم و فناوری قزوین در غرفه این مجموعه در معرض دید علاقمندان علم و فناوری قرار گرفت.