به گزارش خبرنگار استان‌های پایگاه خبری دوم آذر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی هیئت دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. در این لایحه بودجه دانشگاه‌ها بر اساس در آمد جاری مشخص شده است.

براساس لایحه تقدیمی دولت به مجلس، بودجه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برای سال ۱۴۰۱، سه هزارو ۹۵۰ میلیارد و ۳۴۳ میلیون ریال پیش بینی شده است.

بودجه‌ای که دولت برای برنامه آموزش نیرو‌های متخصص دانشگاه بین المللی امام خمینی حدود ۲ هزارو ۲۲۸ میلیارد ۱۱۵ میلیون ریال است.

بودجه برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی ورزشی و و فوق برنامه دانشجویان حدود ۶۴۹.۸۴۱ میلیارد ریال، برنامه پژوهش‌های علمی حدود ۱۷۳.۲۶۷ میلیارد ریال و همچنین برنامه توسعه فناوری و فن آفرین دانشگاه ۲۷,۸۲۰ میلیارد ریال نظر گرفته شده است.

شرح کامل بودجه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در جدول زیر قابل مشاهده است.

 

بودجه دانشگاه امام خمینی (ره) اعلام شد